Ohne Titel XIV, Öl auf Leinwand, 90x70 cm, 2015

Lena Sieder-Semlitsch
Blank.html
CV
CV.html